Wie zijn wij

Wij willen de overlevingskans bij een hartstilstand vergroten. Dat is het doel van Stichting Kies voor Leven. Door binnen 6 minuten te helpen, kan de overlevingskans bij een hartstilstand oplopen tot 50 à 70 procent.

Toon HermsenOprichter/voorzitter

Sommige gebeurtenissen in een mensenleven kunnen alles op zijn kop zetten. Het enstige hartprobleem in december 1991, ik was toen 53 jaar, is zo’n gebeurtenis. Het zou in één klap mijn hele leven veranderen.

Diny van LanenSecretaris

Toen Toon mij vroeg om secretaris te worden voor zijn Stichting Kies voor Leven aarzelde ik geen moment. Een bijdrage kunnen leveren aan een Stichting met zo’n goed doel past bij mijn levensovertuiging.

Diny KortePenningmeester

Ik ben Diny Hermsen - Korte, de vrouw achter de man die voortdurend doende is voor zijn lotgenoten. Over mijn privéleven kan ik u vertellen dat wij al ruim 53 jaar gelukkig getrouwd zijn en dat wij 2 kinderen hebben.

Toekomst

Hartstilstand

Bij een plotselinge hartstilstand valt ineens de hartslag weg en treedt verlies van bewustzijn op, omdat het hart er niet meer in slaagt bloed naar het lichaam en de hersenen te pompen

Het verschijnsel is meestal het gevolg van levensbedreigende afwijkingen in het elektrische systeem van het hart (aritmieën). De enige effectieve behandeling van een plotselinge hartstilstand is defibrillatie

Onze Missie

Stichting Kies voor Leven is een ideële organisatie, die zonder winstoogmerk werkt.

Als AED-pionier houden wij ons al sinds 2002 op kostenloze manier bezig met het op landelijk niveau enthousiasmeren van mensen om in hun eigen regio zes minuten plekken te creëren zodat bij een hartstilstand 112 direct gebeld wordt, iemand direct start met reanimeren en het hart binnen zes minuten een eerste schok met een AED krijgt.

Hoe verder

Stichting Kies voor Leven is na de overdracht van het stokje aan de Hartstichting verder gegaan met het uitdragen van haar missie. Toon Hermsen heeft zich als Ambassadeur van de Hartstichting via het verzorgen van lezingen blijvend ingezet om hartveilige 6-minutenzones te creëren.

Daarnaast willen wij de Nederlandse bevolking opmerkzaam maken op het grote belang van Reanimatie- en AED opleidingen.