Leer reanimeren

Leer reanimeren

In ons land worden elke week 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een hartstilstand. Tachtig procent (80%) van de hartstilstanden vinden plaats in en rond het huis. Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden. Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er binnen zes minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd. Daartoe is het noodzakelijk dat er op élke zes minuten plek een AED (Automatische Externe Defibrillator aanwezig is en bovendien ca. 10 tot 15 opgeleide en geregistreerde hulpverleners bereid zijn gevonden om de eerste levensreddende hulp te bieden.

Bij een plotselinge hartstilstand stopt het hart met pompen en staakt de bloedsomloop. Meestal is dit het gevolg van een chaotisch hartritme waardoor de hartspier niet meer samentrekt. Zonder ingrijpen leidt een hartstilstand binnen enkele minuten tot onherstelbare hersenschade en de dood. Door hartmassages te geven, te beademen en een automatische externe defibrillator (AED) in te zetten (indien beschikbaar), wordt een kans op overleven geboden.

De AED kan het hart met een schok het ritme en de pompfunctie teruggeven. De AED leest via de aangebrachte elektroden het hartritme en geeft een schokopdracht als sprake is van een chaotisch hartritme. Bij andere ritmestoornissen worden andere opdrachten gegeven. De AED geeft gesproken opdrachten. Leken met een korte training mogen de AED gebruiken.

In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Je weet daarna hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Meld je aan voor een reanimatiecursus in jouw buurt. Reanimatiepartners van de Hartstichting verzorgen reanimatiecursussen in het hele land. Er wordt lesgegeven door professionele hulpverleners die in het bezit zijn van een erkend instructeurs diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Er zijn geen toelatingseisen voor het volgen van een reanimatiecursus. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid tot het behalen van een Reanimatie diploma van de Nederlandse Hartstichting. Het is wel belangrijk dat je voldoende uithoudingsvermogen hebt, omdat reanimeren inspannend is. Reanimeren is niet moeilijk. Iedereen vanaf 14 jaar kan het leren en is hier lichamelijk en mentaal toe in staat.

Deze stappen zijn de schakels in de keten van overleving:

  • Snelle inschakeling van het alarmnummer 1-1-2 om een ambulance op te roepen.
  • Directe basale reanimatie door omstanders, zodat de hersenen zuurstof krijgen en het hart wordt voorbereid op de volgende stap.
  • Om een goed hartritme terug te krijgen, is defibrillatie nodig. Dit gebeurt door het toedienen van een krachtige stroomstoot met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Defibrillatie moet zo snel mogelijk gebeuren. In ieder geval binnen zes minuten!
  • Ambulancezorgverleners zetten de hulpverlening voort.

Reanimatie opleidingen volgen? < Kijk op de site van de NRR

Bron: www.kiesvoorleven.nl

Gerelateerde informatie