Als elke minuut telt

Als elke minuut telt

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 16.000 mensen getroffen door een acute circulatiestilstand, ook wel “hartstilstand” genoemd. Oftewel ieder half uur valt er ergens een slachtoffer!

Het beeld dat dit alleen bejaarden of jongere mannen overkomt is niet juist meer. Vrouwen hebben steeds meer een stressvol leven en behoren nu ook tot de risicogroep.

Onze motor stopt, onze hersenen krijgen hierdoor geen zuurstof meer en elke minuut is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit weer wel gebeurt. Door snel de situatie te onderkennen, hulp in te roepen en te starten met reanimeren kunnen we de schade zoveel mogelijk proberen te beperken.

Meer dan de helft van de gevallen met een hartstilstand wordt eigenlijk veroorzaakt door een fibrillerend hart. Het hart beweegt nog wel maar de pompwerking is ontregeld. Het hartritme kan mogelijk hersteld worden met het toedienen van een zogenaamde stroomstoot (defibrillatie) door een AED.

Hoe sneller we in deze gevallen een AED kunnen aansluiten, hoe groter de kans op overleven. Daarom worden de AED‘s geplaatst in zogenaamde 6 minuten zones. Dit betekent dat binnen 6 minuten na alarmering een burgerhulpverlener met een AED ter plekke kan zijn. De aanrijtijd van de ambulancedienst zijn veelal langer.

Na 6 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut.

Bron: www.kiesvoorleven.nl

Als elke minuut telt // Voorbeeld werking burgerhulpverleningssysteem

Gerelateerde informatie