AED‘s redden levens

AED‘s redden levens

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van de AED ook door medische leken is toegestaan. Hiermee is de mogelijkheid geschapen dat iedereen na een korte training de AED mag hanteren. Dat was het moment dat Millenaar Toon Hermsen in 2003 de Stichting Kies voor Leven stichtte en als pionier de levensreddende AED in Nederland begon te promoten.

In Nederland mag iedereen (die kan reanimeren en de AED bedienen) als goed burger een AED inzetten als dit nodig is. Juridische bescherming wordt dus automatisch door de wet zelf geboden. Dit maakt de term ‘juridische afdekking’ die soms gebruikt wordt, geheel overbodig.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan bij een hartstilstand een elektrische schok afgeven die het hart weer normaal laat kloppen. Bij reanimatie en defibrillatie met een AED stijgt de overlevingskans van 10% naar 50% tot 70%. Een AED kan door iedereen veilig gebruikt worden: thuis, op het werk en op straat.

Elk jaar krijgen 16.000 mensen in Nederland een hartstilstand. De meeste incidenten gebeuren thuis of op het werk. De enige manier om het hart weer normaal te laten kloppen, is door het toedienen van een elektrische schok.

Na een hartstilstand daalt de overlevingskans van het slachtoffer met 10% per minuut. Maar professionele hulp is vaak pas na 15 minuten aanwezig. Vaak is dit te laat. Als u binnen zes minuten de AED kunt inzetten stijgt de overlevingskans van 10% naar 50% tot 70%. De snelle beschikbaarheid van een AED is dus van levensbelang.

De Nederlandse Reanimatie Raad, gedragen door onder meer de Hartstichting, Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis en vereniging van Artsen, volgt de wereldwijde opvatting onder deskundigen dat het gebruik van de AED bevorderd moet worden.

Toonaangevende internationale organisaties zoals de American Heart Association en de Europese Reanimatie Raad raden met klem aan deze defibrillatoren zoveel mogelijk in te zetten en leken te trainen in het gebruik ervan.

Lees ook dit verhaal: Oprichter AED netwerk hoopt op verdere groei.

Bron: www.kiesvoorleven.nl

Gerelateerde informatie