Officieel ANBI-erkend

ANBI-erkenning voor Stichting Kies voor Leven

De belastingdienst heeft aan Stichting Kies voor Leven de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties en instellingen een schenking aan Stichting Kies voor Leven aftrekken bij de belastingaangifte. Dat betekent dat men 37% tot 52% weer ‘terugkrijgt’, afhankelijk van de belastingschijf waarin men zit (Belastingdienst).

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum is het publiceren op internet van onderstaande gegevens een wettelijke voorwaarde.

 1. Naam
  Stichting Kies voor Leven

 2. KvK Eindhoven nummer
  71047824

 3. RSIN / fiscaal nummer
  858559596

 4. Contactgegevens
  Julianastraat 1-D, 5451 BP MILL (NB)
  E-mail: info@kiesvoorleven.nl
  Telefoon: 031 (0)485-451847

 5. Doelstelling (download hier de op 26 februari 2018 aangepaste statuten)
  De stichting stelt zich ten doel om in het hele land mensen te motiveren om in hun eigen regio hartveilige 6-minutenzones te creëren. Daarnaast wil de stichting bereiken dat zoveel mogelijk mensen zich beschikbaar willen stellen als geschoolde burgerhulpverlener. Zo is in elke buurt snelle hulp bij een hartstilstand te organiseren. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • de ervaring, die de door oprichter als AED-pionier sinds 2003 is opgedaan, belangeloos te delen voor het realiseren van levensreddende 6-minutenzones;
  • het bevorderen van het inzicht in en de kennis over de plotse hartstilstand en wat er zelf aan levensreddende hulp geboden kan worden;
  • het bevorderen van Automatische Externe Defibrillatoren en getrainde bedieners op openbare plekken, in de werkomgeving, in woonwijken en op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn;
  • het geven van voorlichting in de breedste zin van het woord over het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s);
  • het kosteloos adviseren en ondersteunen van groepen of personen bij het opzetten van hartveilige 6-minutenzones door middel van publieksfinanciering (Crowdfunding);
  • het geven van bekendheid via de (landelijke) pers en media aan de activiteiten van de stichting, alsmede alle overige wettelijke middelen, die de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen, zoals het online plaatsen van een website en door gebruik te maken van sociale media;
  • het bevorderen en realiseren van samenwerking met andere (rechts)personen en/of organisaties in Nederland, die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen;

 6. Beleidsplan en plan van aanpak

 7. Bestuurssamenstelling
  • Toon Hermsen, Oprichter/voorzitter
  • Diny Korte, Secretaris/penningmeester
  • Diana Gutte, Algemeen bestuurslid

 8. Comité van Aanbeveling
  Ons Comité van Aanbeveling bestaat uit vooraanstaande personen, die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van onze ideële goede doelen stichting kunnen vergroten.

 9. Beloningsbeleid
  De bestuursleden en andere vrijwilligers van Stichting Kies voor Leven ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle ontvangen gelden voor de volle 100% ten goede komen aan onze goede doelen.

 10. Verslag van activiteiten 2019
  Download hier het verslag van activiteiten 2019.

 11. Financiële verantwoording

 12. Bankrekening
  NL78 INGB 0002 8221 89 onder vermelding van donatie Stichting Kies voor Leven

Wilt u onze ideële missie ondersteunen?
Momenteel zoeken wij financiele bijdragen voor de aankoop van een nieuwe Laptop. Deze dient ons versleten en geregeld haperende exemplaar te vervangen. We kunnen vervolgens de presentaties van onze lezingen en beurzen weer zoals vanouds verzorgen.

Alvast hartelijk dank!

Gerelateerde informatie