Help ons levens redden

Help ons levens redden

De kosten van Stichting Kies voor Leven zijn zéér beperkt. Het vele werk wordt allemaal op een compleet belangeloze manier in eigen beheer geregeld. De administratie, de opslag van de demo materialen, het verzorgen van spreekbeurten, het geven van digitale en telefonische voorlichting, het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van de website, het organiseren en bemannen van informatiebeurzen, het plaatsen van een presentatiewand of Roll-up in bibliotheken, bedrijfshallen en gemeentehuizen. Kortom, het in woord en daad verlenen van gratis bijstand bij het opzetten van AED-initiatieven op lokaal niveau in het hele land.

Bestuursleden krijgen geen onkostenvergoedingen en zijn vrijwilligers. Reiskosten voor het verzorgen van voorlichtingen en presentaties in het land worden bijvoorbeeld geheel uit eigen knip betaald, terwijl ook de energie- telefoon- of vergaderkosten niet worden vergoed.

Stichting Kies voor Leven streeft er naar om 100% van de financiële middelen aan te wenden aan haar roeping: het hartveilig maken van Nederland. Er zijn dus géén (overhead)kosten. Uitzondering wordt gemaakt voor de bijdrage aan de Kamer van Koophandel, voor de bankkosten, voor het versturen van allerlei informatie, voor het in stand houden, onderhouden en beveiligen van de websites alsmede voor het noodzakelijke onderhoud aan de benodigde demonstratie materialen én gratis uit te lenen AED’s aan organisatoren van evenementen.

Aan Stichting Kies voor Leven is de ANBI-status verleend.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Een instelling kan alleen de ANBI-status krijgen van de Belastingdienst als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De overheid stelt strenge regels op voor het verkrijgen én behouden van een ANBI-status. Een ANBI-erkenning voor een organisatie houdt in dat het voor donateurs aantrekkelijk is om giften en schenkingen te doen. Bij de belastingaangifte mogen giften en schenkingen aan organisaties met de ANBI-erkenning als aftrekpost worden opgenomen.

De wettelijke vereiste informatie over onze goede doelen organisatie is HIER te vinden.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL78 INGB 0002 8221 89 onder vermelding van donatie Stichting Kies voor Leven.

Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Gerelateerde informatie